​அகத்தியர் அறிவுரை!

​அகத்தியர்அறிவுரை! "பொறுத்திரு! எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் உண்டு. அதைப் புரிந்து கொள்ளும் சக்தி உனக்கேதடா. பாவத்தை செய்தவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் என்று எண்ணாதே. அவனுக்கு பகவான் எந்தசமயத்தில் எப்படி தண்டனை தருவார் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. சித்தர்களும், முனிவர்களும் தான் இதனை முன் கூட்டியே அறிவார்கள்.ஒரு நல்லவனை, ஒரு தீயவன் ஏமாற்றுகிறான் என்றால், நல்லவனின் பாபத்தை எடுத்துக் கொண்டு, தீயது செய்கின்றவன் தன்னிடம் இருக்கின்ற சிறிதளவு புண்ணியத்தை அந்த நல்லவனிடம் ஒப்படைகின்றான் என்று பொருள். இந்த கருத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு உலகில் அனைத்தையும் பார்க்க​ப் பழகிவிட்டால், அனைத்தும் மிக எளிதாக, மிக நீதியாக தோன்றும்." சித்தன் அருளால் நடந்த திருவிளையாடல்கள் இந்த தொகுப்பு! எல்லா வியாழனன்றும் அகத்தியர் வகுப்பில் படிக்கலாம்!

Saturday, 21 May 2016

சித்தன் அருள் - 330 - அகத்தியப் பெருமானின் அருள் வாக்கு!


"சில விஷயங்கள் இந்த லோகாயத்தில் தேவை என்றால், அஹுதொப்ப வழிமுறையில் வருகின்ற மனிதனுக்கு, அதாவது சுத்த எண்ணங்களோடு, சத்திய எண்ணங்களோடு, தர்ம செயலோடு, பரிபூரண சரணாகதி பக்தியோடு வருகின்ற மனிதனுக்கு கட்டாயம், கட்டாயம் அவன் விரும்பாமலும், அவன் கேட்காமலும் அவனுக்கு எக்காலத்தில் எது தேவையோ, அதனை இறை தன்னால் அருளிக்கொண்டே செல்லும் என்பதை மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்." - அகத்தியப் பெருமான் அருள் வாக்கு!

No comments:

Post a Comment